UNIVERSITATEA DIN PITESTI

UPIT yra valstybinis universitetas, kuriame mokosi daugiau nei 10 000 studentų iš Muntenijos regiono ir kurio tikslas yra dinamiškai ir efektyviai teikti aukštojo mokslo paslaugas regione. Universitetas turi mokymo ir administracinį personalą, kurį sudaro maždaug 500 žmonių, bei 11 fakultetų, kurie išduoda bakalauro, magistro ir daktaro diplomus. Universitetas siekia teikti aukštos kokybės švietimo, mokymo ir tyrimų paslaugas tam, kad parengtų skirtingų sričių specialistus ir sukurtų intelektualią bendruomenę, kurią galėtų akredituoti patikimos valstybinės ir tarptautinės įstaigos. Universitetas vykdo šias pagrindines veiklas: suteikia galimybę studentams ir kitų kategorijų specialistams lankyti kursus ir seminarus bei naudotis laboratorijomis, rengia profesionalius perkvalifikavimo kursus pasitelkdamas tęstinius mokymus ir atvirus švietimo išteklius, atlieka naujovių ir kūrybiškumo dvasia paremtus tyrimus siekdamas sustiprinti Rumunijos visuomenę, sprendžia regioninio, valstybinio ir tarptautinio intereso problemas savo kompetencijos centrų ir mokslinių tyrimų grupių pagalba, vykdo studentų mainus ir apmoko personalą bei tyrinėtojus užsienio universitetuose ir institutuose, organizuoja seminarus, apvalaus stalo diskusijas, praktinius seminarus ir konferencijas valstybiniu ir tarptautiniu lygmeniu bei leidžia knygas, mokslinius žurnalus ir apžvalgas.

Contact information

Interneto svetainė
https://www.upit.ro