Pandokrátor Ltd.

Pandokrator Ltd. to małe prywatne przedsiębiorstwo z siedzibą w Budapeszcie, skupiające swoją działalność na wielu dziedzinach, takich jak: kultura i produkcja twórcza, edukacja, ogrodnictwo, zrównoważony rozwój, public relations i komunikacja. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu Pandokrator prowadzi swoją działalność w innowacyjny sposób, bazując na różnorodnych umiejętnościach i doświadczeniu jednostek, a tym samym działając jako katalizator nowych pomysłów. Obecnie realizowane działania firmy obejmują: rozwój materiałów szkoleniowych online, zwłaszcza w zakresie nauczania dorosłych, rozwój szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności miękkich, ocena kompetencji międzykulturowych i dydaktycznych nauczycieli, mentoring i coaching, tworzenie programów nauczania w szkołach, Bezpieczeństwo Standaryzacja Akredytacja w środowisku VET, zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i ekologiczny

Contact information

Contact person
Kapcsolattartó: Alexandra

Website
http://pandokrator.eu/

Adresa e-mail
info@pandokrator.eu