Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB

Szwajcarska Federacja Kształcenia Dorosłych (SVEB) jest organizacją patronacką kształcenia dorosłych i kształcenia ogólnego w Szwajcarii. Jej 700 członków to szkoły prywatne i państwowe, stowarzyszenia i urzędnicy regionalni odpowiedzialni za kształcenie dorosłych. Federacja prowadzi badania i rozwija innowacyjne projekty z zakresu kształcenia się przez całe życie dla różnych grup docelowych. Firma opracowała, i obecnie prowadzi profesjonalny system szkolenia trenerów oraz system jakości dla dostawców usług edukacyjnych dla dorosłych Oba systemy są podstawowymi filarami szwajcarskiego sektora edukacji dorosłych, a ponadto SVEB promuje współpracę między instytucjami kształcenia dorosłych i podnosi świadomość znaczenia kształcenia dorosłych.

Yhteystiedot