Reintegra

„REINTEGRA“ yra pelno nesiekianti organizacija, įkurta 1999 metais Krnovo mieste, Čekijos Respublikoje. Ji yra regioninės rinkos lyderė, teikianti visų formų mokymą ir paramą bedarbių integracijos ir pakartotinės integracijos į darbo rinką tikslais. „REINTEGRA“ yra pagrindinė nacionalinio lygmens organizacija, kuri stengiasi padėti išspręsti aukšto socialiai remtinų grupių nedarbo lygio problemą visoje šalyje. Mūsų misija yra teikti pagalbą socialiai remtiniems žmonėms tam, kad jie vėl susirastų darbą ir pilnai įsitrauktų į kasdienį gyvenimą. Mes keliame sau tokius tikslus: parengti ir įgyvendinti integracijos į darbo rinką programas bei užtikrinti paramą šiai integracijai, pateikti besimokančiuosius motyvuojančias švietimo programas ir efektyviai remti bedarbių ir socialiai remtinų žmonių įdarbinimą ir integraciją į darbo rinką. „REINTEGRA“ teikia šias pagrindines paslaugas: vykdo visų amžiaus grupių suaugusiųjų profesinį orientavimą, rengia ir įgyvendina modulines bedarbių integracijos į darbo rinką programas, organizuoja mokymo kursus ir programas, o taip pat ir kursus, padedančius tikslinės grupės nariams pradėti ir vykdyti savo nedidelį verslą, teikia psichologines konsultacijas bei atlieka psichologinę diagnostiką atsižvelgdama į profesinės veiklos prioritetus. Organizacija „REINTEGRA“ reguliariai dalyvauja valstybiniuose ir tarptautiniuose projektuose, kuriuose pagrindinis dėmesys yra skiriamas profesiniui orientavimui, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi, mokymo metodams, koučingui, elektroniniam mokymuisi, specialiems profesinio konsultavimo metodams, integracijos programoms ir kitiems panašiems dalykams. „REINTEGRA“ yra sukaupusi didelę tarptautinę patirtį ir vadovauja tarptautiniam teminiui tinklui, nukreiptam į profesinį orientavimą.

Contact information