FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED

„Future In Perspective Limited“ yra privati įmonė, dirbanti profesinio rengimo, suaugusiųjų mokymo, jaunimo ugdymo, elektroninio mokymosi, skaitmeninių medijų ir socialinės įtraukties sferoje. Įmonė vykdo veiklą šiose 6 pagrindinėse srityse: atlieka mokslinius tyrimus ir analizes mokymo ir verslo plėtros sferose, vysto mokymo išteklius, orientuotus į tęstinį profesinį tobulinimąsi ir skirtus jauniems darbuotojams, tiesiogiai bendraujantiems su klientais, ir specialistams, dirbantiems profesinio mokymo ir rengimo bei suaugusiųjų švietimo srityje, plėtoja mokymą siekdama remti mokymąsi darbo vietoje, kuria vertinimo ir kokybės užtikrinimo sistemas, pasitelkia multimedijos dizainą ir vysto mokymosi išteklius pažangių medijų pagrindu bei plėtoja ženklodaros koncepcijas ir reklamines kampanijas, skirtas visuomeniniu ir savanorišku pagrindu veikiantiems mokymo teikėjams, siekdama iš naujo įtraukti nenorinčius mokintis. Daugiau informacijos rasite apsilankę mūsų internetinėje svetainėje www.fipl.eu

Contact information

Contact person
Kapcsolattartó

El. pašto adresas
E-mail