Johdatus pedagogiikkaan

Osa 1: Mitä on oppiminen?

0% valmis

Osa 2: Kuinka kehittää tarveperusteista oppimista ja taitoja

0% valmis

Osa 3: Kuinka edesauttaa vertaisoppimista

0% valmis