Kouluttajien kyselylomake

Kouluttajien kyselylomake

“ME2ME – Micro-enterprise Learning Partnerships” –projektin tarkoitus on tukea Euroopan talouden muutosta älykkääksi, kestäväksi ja osallisuutta edistäväksi kehittämällä ja toteuttamalla mikroyritysten omistajien tarpeita vastaava oppimisympäristö varmistamaan pk-yritysten kehittyminen ja tämän dynaamisen sektorin oman potentiaalinsa parempi tunnistaminen.
Tämän kyselylomakkeen vastaukset käsitellään anonyymisti ja luottamuksellisesti.
Tämä kyselylomake keskittyy koulutukseen, joka on keskeisessä roolissa tiedon ja kokemusten tuottajana eri alojen mikroyrityksille ja organisaatioille.
Kyselylomakkeella pyritään tunnistamaan koulutusorganisaatioiden mikroyrityksen omistajille suuntaamaa tarjontaa, osaamisalueita ja laajuutta sekä kiinnittää huomiota koulutusorganisaatioiden käyttämiin erityisiin koulutusmenetelmiin, joita voitaisiin hyödyntää tiedon välityksessä. Kyselyn tarkoituksena on tukea koko mikroyrityssektorin kehittämistä, tunnistaa aloja, joilla ammatillisen koulutuksen kehittäminen on tarpeen ja joihin ME2ME –projekti voisi kohdistaa toimintaansa.
Olisimme kiitollisia, jos pystyt osallistumaan tähän tutkimukseen. Kyselylomakkeen täyttäminen on helppoa, sillä voit valita eri vaihtoehdoista itsellesi sopivimman vastauksen. Lomakkeen täyttäminen kestää vain noin 15 minuuttia.

Ladataan...