Tęstinio profesinio tobulinimosi programos ištekliai profesinio mokymo ir rengimo specialistams

Norėdami matyti kurso medžiagą, prašome prisijungti

Login Signup

MODULIS 01: PROJEKTO „ME2ME“ MOKYMO PROGRAMA – KAS JI IR KAIP JĄ NAUDOTI?

0% completed

MODULIS 02: KAS YRA MOKYMASIS IŠ KOLEGŲ?

0% completed

MODULIS 03: KAIP SUKURTI PAŽANGIOMIS MEDIJOMIS GRĮSTUS, NEDIDELIO FORMATO (MINI) MOKYMOSI IŠTEKLIUS? 

0% completed

MODULIS 04: ANTREPRENERYSTĖ IR STRATEGINIS VALDYMAS

0% completed

MODULIS 05: RINKODARA IR PARDAVIMAI

0% completed

MODULIS 06: FINANSINĖS BŪKLĖS IR VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMAS

0% completed

MODULIS 07: ŽMONĖS - PAGRINDINIS ĮMONĖS TURTAS

0% completed

MODULIS 08: ĮMONIŲ IŠORINĖ KOMUNIKACIJA IR TINKLAVEIKA

0% completed

MODULIS 09: PROBLEMŲ SPRENDIMAS ĮMONĖSE – ATVEJO TYRIMAS

0% completed