Projekto partneriai

Small Firms Enterprise Development Initiative Limited

1996 metais įsteigta įmonė „Small Firms Enterprise Development Initiative (SFEDI)“ įneša pokyčius sudarydama sąlygas įmonių darbuotojams mokytis ir vystyti įgūdžius. Įmonė padeda mažų įmonių esamiems ir būsimiems savininkams-vadovams mokytis ir vystyti įgūdžius bei taip pat teikia pagalbą specialistams, remiantiems įmonių ir verslumo plėtrą. „SFEDI“ pavyksta tai įgyvendinti skirtingais būdais, pvz. Jungtinės Karalystės vyriausybė pripažįsta įmonę kaip organizaciją, vykdančią veiklą verslo įmonių rėmimo bei jų darbuotojų mokymo ir įgūdžių vystymo srityje. Trys pagrindiniai įmonės išskiriami elementai yra: tyrimų vykdymas ir standartų nustatymas, reguliuojamos kvalifikacijos tobulinimas ir suteikimas bei tęstinio profesinio tobulinimosi, apimančio verslius asmenis, organizacijas ir bendruomenes, rėmimas. Svarbiausios „SFEDI“ darbo ir kompetencijos sritys yra: profesinių standartų rengimas, kvalifikacijos tobulinimas, mokymosi standartų ruošimas, mokymosi programų, pritaikytų pagal individualius poreikius, kūrimas, įmonių darbuotojų mokymosi ir įgūdžių vystymo poreikių tyrimas, verslo ir įmonių rėmimo bei mokymosi ir įgūdžių vystymo planavimas, strateginės apžvalgos ir įmonių darbuotojų mokymosi bei įgūdžių vystymo išteklių kūrimas.

Contact information