CPD Curriculum Resources for VET Professionals

Zaloguj się aby otworzyć kurs

Login Signup

MODUŁ 01: PROGRAM NAUCZANIA ME2ME - CO TO JEST I JAK Z NIEGO KORZYSTAĆ?

0% completed

MODUŁ 02: CO TO JEST PEER-TO-PEER LEARNING?

0% completed

MODUŁ 03: JAK STWORZYĆ ZASOBY MEDIALNE W FORMACIE MINI-LEARNING?

0% completed

MODUŁ 04: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

0% completed

MODUŁ 05: MARKETING I SPRZEDAŻ

0% completed

MODUŁ 06: OCENA FINANSÓW I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

0% completed

MODUŁ 07: LUDZIE - PODSTAWOWY MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA

0% completed

MODUŁ 08: KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA I TWORZENIE SIECI KONTAKTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH

0% completed

MODUŁ 09: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W BIZNESIE - CASE STUDY

0% completed