Partnerzy Projektu

Reintegra

REINTEGRA jest organizacją o charakterze non-profit, założoną w 1999 roku w mieście Krnov, w Republice Czeskiej. Stała się liderem rynku regionalnego we wszystkich formach szkoleń i wsparcia na rzecz integracji i reintegracji bezrobotnych na rynku pracy. REINTEGRA odgrywa kluczową rolę na szczeblu krajowym w walce z wysokim poziomem bezrobocia wśród grup znajdujących się w trudnej sytuacji w Republice Czeskiej. Naszą misją jest pomaganie pokrzywdzonym przez los, aby mogli ponownie znaleźć zatrudnienie i mogli w pełni korzystać z życia. Naszym celem jest tworzenie i wdrażanie programów oraz udzielanie wsparcia na rzecz integracji na rynku pracy; opracowywanie programów edukacyjnych, które motywują uczniów; oraz skuteczne wspieranie zatrudnienia i integracji bezrobotnych oraz znajdujących się w niekorzystnej sytuacji osób na rynku pracy. Główne usługi świadczone przez REINTEGRA obejmują usługi doradztwa zawodowego dla dorosłych w każdym wieku; opracowywanie i wdrażanie modułowych programów integracji zawodowej dla bezrobotnych; organizowanie kursów i programów edukacyjnych, w tym kursów, które pomagają grupie docelowej w założeniu i prowadzeniu własnej małej firmy; świadczenie poradnictwa psychologicznego; oferowanie diagnozy psychologicznej dotyczącej preferencji zawodowych. Organizacja REINTEGRA regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach ukierunkowanych na poradnictwo zawodowe, uczenie się przez całe życie, metody edukacyjne, coaching, e-learning, specjalne metody doradztwa zawodowego, programy integracyjne, itp. REINTEGRA ma duże międzynarodowe doświadczenie i jest liderem międzynarodowej sieci tematycznej poświęconej doradztwu zawodowemu.

Informacje kontaktowe