Úvod do pedagogiky

Please login to open the courses

Login Signup

Úvod do problému

Část 1: Co je to učení?

Část 2: Jak rozvíjet poptávkové učení a dovednosti

Část 3: Jak usnadnit učení typu peer to peer