Partnerzy Projektu

UNIVERSITATEA DIN PITESTI

UPIT jest Uniwersytetem Państwowym (publicznym). Jego celem jest być dynamicznym i efektywnym dostawcą usług edukacyjnych w regionie, których odbiorcą jest ponad 10 000 studentów z regionu Muntenia. Uniwersytet zatrudnia ponad 500 nauczycieli i pracowników administracyjnych. Zrzesza 11 różnych wydziałów, które oferują dyplomy licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Jego celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, szkoleniowych i badawczych w celu szkolenia specjalistów z różnych dziedzin i stworzenia intelektualnej społeczności akredytowanej przez krajowe i międzynarodowe agencje jakości. Główne działania UPIT obejmują: - organizowanie kursów, seminariów, laboratoriów dla studentów i innych kategorii profesjonalistów; - zapewnianie profesjonalnych kursów powrotu do kształcenia, poprzez szkolenia ustawiczne i OER; - prowadzenie badań w duchu innowacji i kreatywności w celu wzmocnienia społeczeństwa rumuńskiego; - rozwiązywanie problemów o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym za pośrednictwem centrów doskonałości i grup badawczych; - przeprowadzanie wymiany studentów, kadry dydaktycznej i naukowców z zagranicznymi uniwersytetami i instytutami; - organizowanie seminariów, okrągłych stołów, warsztatów, konferencji na szczeblu krajowym i międzynarodowym; - publikowanie książek, czasopism naukowych i recenzji.

Informacje kontaktowe

Adres strony
https://www.upit.ro